Imprint

Bayer SRL
Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1
sector 1, 013681 București, România
Telefon: 021.529.5998
E-mail: reception_romania@bayer.com
Cod unic de înregistrare fiscală: RO9275030
Înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J40/1852/1997
Capital social subscris şi integral vărsat: 13.689 RON