Imprint

PUBLICAT DE:
Bayer AG, Leverkusen, Germany
reprezentat prin Consiliul de Administraţie:
Werner Baumann, Preşedinte, Liam Condon, Johannes Dietsch,
Hartmut Klusik,
Kemal Malik, Erica Mann, Dieter Weinand
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51368 Leverkusen, Germania
Tel.: +49 (0)214 30-1
E-mail: vă rugăm să ne transmiteţi solicitările dumneavoastră la
adresa info@bayer.com sau să folosiţi formularul nostru de contact.
Înscrisă la Registrul Comerţului din regiunea Koln
(Amtsgericht): HRB 48248
Cod fiscal nr.: DE 123659859

EDITAT DE:
Bayer SRL
Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1
sector 1, 013681 București, România
Telefon: 021.529.5900
Fax: 021.529.5998
E-mail: reception_romania@bayer.com
Cod unic de înregistrare fiscală: RO9275030
Înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J40/1852/1997
Capital social subscris şi integral vărsat: 13.689 RON